Wie is Holger?

Holger de Nooij geldt landelijk als autoriteit op het gebied van dramaonderwijs aan basisschoolkinderen en leerkrachten (in opleiding).

Hij publiceerde o.a. twee boeken die als standaardwerk op de Pabo worden gebruikt:

 

‘Kijk op Spel’ (druk 5 2020, Noordhoff).
– Al jaren het meest gebruikte didactiekboek voor het vak drama; – bevat alle informatie voor de vereiste kennisbasis; – dé link tussen drama en passend onderw?s, 21e-eeuwse vaardigheden, cultuuronderw?s en prakt?konderzoek. Kijk op spel is hét basisboek voor iedere leerkracht (in spe) die drama geeft. Het boek begint bij de basis en zoomt in op vragen als: hoe is het vak drama ontstaan en wat is het verschil tussen drama en toneel? Daarnaast is uiteraard volop aandacht voor de uitvoerende en didactische kant van het vak: hoe zet je activiteiten op en hoe begeleid je die? Hoe zorg je ervoor dat een drama-les ook onderwijsinhoudelijk zinvol is. Het boek helpt leerkrachten een vakvisie te ontwikkelen en om spelactiviteiten praktisch te vertalen naar verrijkend onderwijs. De inzichten uit het boek worden steeds gekoppeld aan het actuele basisonderwijs. Deze vernieuwde, vijfde editie van Kijk op spel bevat alle informatie voor de vereiste kennisbasis en legt verbanden tussen drama en passend onderwijs, 21e-eeuwse vaardigheden, cultuuronderwijs en het doen van praktijkonderzoek. Op basis van wensen uit het werkveld zijn er verschillende aanpassingen gedaan om Kijk op spel relevant en aantrekkelijk te houden voor zowel de opleider als pabostudent. Zo is deze editie uitgebreid met een apart hoofdstuk over drama aan kleuters. Daarin wordt onder andere ingegaan op hoe kleuters (spelend) leren en wat het verschil is tussen leren en spelen. Ook is er een nieuw analysemodel ingevoegd, waarmee je dramalessen nog beter kunt ontwerpen en analyseren. Kijk op spel is speciaal geschreven voor de pabo en kan gebruikt worden in zowel de propedeutische fase als de hoofdfase van de opleiding. Op www.dramaland.noordhoff.nl biedt Noordhoff digitale ondersteuning b? dit boek. De unieke code voorin dit boek geeft studenten en docenten toegang tot onder andere video?s, toetsen, samenvattingen en lesvoorbeelden.

‘de Planken op’ (2008, Wolters-Noordhoff).

Dit boek behandelt op laagdrempelige wijze hoe de leerkracht basisonderwijs in een korte tijd een toneelproduct op de planken zet.
Centraal staat theater maken met kinderen in het basisonderwijs. Het boek beschrijft meer dan twintig theaterprojecten, compleet met stappenplannen en lesopzetten. Projecten voor kinderen van groep 1-8. Natuurlijk komt naast kleine(re) presentaties ook de grote eindmusical van groep 8 aan bod.
Aan de orde komen: een vlekkeloze organisatie voor leerlingen en leerkracht; regisseren; een eigen script schrijven; aandachtspunten bij het schrijven van liedjes; theatertechniek; decor; kostuums en grime.
Alles boeiend toegelicht door interessante interviews met professionals uit de theaterwereld.

CV Holger de Nooij.
Vanaf 1994 tot 2020 werkzaam als docent drama in het basisonderwijs.
Vanaf 1997 tot heden werkzaam als docent drama in het pabo onderwijs.
Als schrijver/regisseur meer dan 80 producties gemaakt met en voor kinderen.
Als specialist bijgedragen en geraadpleegd bij talloze andere publicaties en landelijke onderwijsontwikkelingen voor het vak drama.
Verzorgt lezingen, trainingen, nascholingen en cursussen.
Tevens de auteur van de populaire dramamethode Creëer en Leer