Wie is Holger?

Holger de Nooij geldt landelijk als autoriteit op het gebied van dramaonderwijs aan basisschoolkinderen en leerkrachten (in opleiding).

Hij publiceerde o.a. twee boeken die als standaardwerk op de Pabo worden gebruikt:

 

300425p483EDNMain9789001866259_landingspagin‘Kijk op Spel’ (druk 4 2017, Wolters-Noordhoff).

Show »

Wat is nieuw in de vierde editie van Kijk op spel?
Kijk op spel bevat nu alle benodigde kennisbasisinformatie, zoals het fasemodel van Piaget, het MVB-model en een duidelijke omschrijving van de 5 W’s. Ook worden er verbanden gelegd tussen drama en cultuuronderwijs, 21ste eeuwse vaardigheden en praktijkonderzoek. Er zijn nieuwe paragrafen toegevoegd, zoals ‘Theater in de samenleving’, en ‘Passend Dramaonderwijs’. Deze editie bevat verder een nieuw dramamodel als analyse-instrument voor de eigen en andermans dramalessen, antwoorden op vragen zoals ‘hoe leer je bij drama’, nieuwe didactiek voor het jonge kind, een nieuwe werkvorm en Vygotski’s theorieën. Tot slot wordt er uitgebreid stilgestaan bij het begrip creativiteit en de bijdrage van dramaonderwijs.

De volledigheid van ‘Kijk op spel’ heeft ervoor gezorgd dat 85% van de pabostudenten en ook steeds meer leerkrachten met het boek zijn gaan werken. De kans is dus groot dat je ‘Kijk op Spel’ kent of hebt. .

 

 

 

 

‘de Planken op’ (2008, Wolters-Noordhoff).

Show »

Dit boek behandelt op laagdrempelige wijze hoe de leerkracht basisonderwijs in een korte tijd een toneelproduct op de planken zet.
Centraal staat theater maken met kinderen in het basisonderwijs. Het boek beschrijft meer dan twintig theaterprojecten, compleet met stappenplannen en lesopzetten. Projecten voor kinderen van groep 1-8. Natuurlijk komt naast kleine(re) presentaties ook de grote eindmusical van groep 8 aan bod.
Aan de orde komen: een vlekkeloze organisatie voor leerlingen en leerkracht; regisseren; een eigen script schrijven; aandachtspunten bij het schrijven van liedjes; theatertechniek; decor; kostuums en grime.
Alles boeiend toegelicht door interessante interviews met professionals uit de theaterwereld.

 

 

 

 

CV Holger de Nooij.
Vanaf 1994 tot heden werkzaam als docent drama in het basisonderwijs.
Vanaf 1997 tot heden werkzaam als docent drama in het pabo onderwijs.
Als schrijver/regisseur meer dan 80 producties gemaakt met en voor kinderen.
Als specialist bijgedragen en geraadpleegd bij talloze andere publicaties en landelijke onderwijsontwikkelingen voor het vak drama.
Verzorgt lezingen, trainingen, nascholingen en cursussen.
Tevens de auteur van de populaire dramamethode Laat maar Spelen.