Jonge kind 1

Aantal bijeenkomsten: 7
Datums: 7 sep, 21 sep, 5 okt, 19 okt, 2 nov, 16 nov, 7 dec.
Aantal studiebelastingsuren: contacturen 7 x 1,5 uur
zelfstudie 7 x 1 uur
totaal 17,5 uur

Inhoud cursus.
In deze cursus gaan theorie en praktijk hand in hand. In deze zeven bijeenkomsten maak je kennis met de basale werkvormen die dit vak rijk is zoals vertelpantomime, dramalessen vanuit prentenboeken en dramalessen vanuit thema’s. Dit natuurlijk als leerkracht dus de nadruk ligt steeds op de praktische vakdidactiek. Tevens is er tijd voor vakintervisie en wordt er stilgestaan bij de vraag hoe jij zelf je eigen dramalessen kunt ontwerpen. Kijk op deze pagina bij ‘Bijeenkomsten’.

Doelen cursus:
Aan het einde van de cursus…

– heeft de cursist kennis van de vakdidactische basis van drama.
– heeft de cursist praktijkervaring opgebouwd met vakdidactische basis van drama.
– heeft de cursist zelf minimaal twee dramalessen gegeven.
– heeft de cursist zelf minimaal twee dramalessen ontworpen.
– kan de cursist eigen leerdoelen formuleren m.b.t. het verzorgen van dramaonderwijs aan de eigen groep.
– kan de cursist overweg met de methode ‘Laat maar Spelen’.

Toetsing:
– de cursist ontwerpt twee vakdidactisch correcte dramalessen.
– de cursist maakt thuis een online open boek tentamen over de vakdidactiek waarin hij verbanden legt tussen de didactiek en het eigen handelen in de praktijk.

Bijeenkomsten »

bijeenkomst: 1
werkvorm: Vertelpantomime.
didactiek: basishandelen, begeleidingsaspecten van de werkvorm vertelpantomime n.a.v. een voorbeeldles, nog in de les wordt een start gemaakt met het zelf ontwerpen van vertelpantomimes (eventueel in teams).
huiswerk: lees over ontwerpen en geven van vertelpantomimes en maak het eigen ontwerp af (30 min) en bereid het voor om in de volgende cursusbijeenkomst te geven (1 uur).

bijeenkomst: 2
werkvorm: Vertelpantomime 2.
didactiek: algemene praktijkdidactiek jonge kind naar aanleiding van het lesgeven van de cursist. Een medecursist vult een observatieformulier in.
huiswerk: lees over onderzoeksaspecten in de begeleiding bij jonge kinderen (1 uur) en maak een zelfanalyse (30 min).

bijeenkomst: 3
werkvorm: Drama vanuit een prentenboek.
didactiek: begeleidingsaspecten van de werkvorm drama/prentenboek n.a.v. een voorbeeldles.
huiswerk: geef de door jou ontworpen les aan de eigen basisschoolgroep (45 min) en vul de evaluatie in (30 min), neem volgende week minimaal één handpop mee.

bijeenkomst: 4
werkvorm: Drama vanuit de handpop.
didactiek: we komen terug op de praktijkervaringen, introductie handpoptechniek voor de leerkracht, zelf handpoptechnieken oefenen, begeleidingsaspecten van de werkvorm drama/handpop n.a.v. een voorbeeldles.
huiswerk: lees over Vaardigheden en kwaliteiten bij het geven van drama aan het jonge kind (1 uur), formuleer eigen leerdoelen m.b.t. het geven van drama met behulp van de website (30 min). Neem volgende week een laptop mee.

bijeenkomst: 5
werkvorm: werkbijeenkomst dramales construeren.
didactiek: waar hou je rekening mee bij het construeren van een dramales voor de eigen groep? (gedragspatronen, problemen wegontwerpen…).
huiswerk: maak de door jou ontworpen les verder af (30 min) en geef hem aan je groep (45 min), vul de evaluatie in (30 min).

bijeenkomst: 6
werkvorm: teacher in role.
didactiek: uitleg online tentamen, begeleidingsaspecten van de werkvorm teacher in role n.a.v. een voorbeeldles.
huiswerk: maak het online tentamen (2 uur).

bijeenkomst: 7
werkvorm: verdieping van een werkvorm naar keuze, feed back op de gemaakte tentamens.
didactiek: terugkoppeling n.a.v. gemaakte tentamen, basishandelen, begeleidingsaspecten van de gekozen werkvorm.
Afsluiting: uitreiking certificaten.

Kosten: €775,-

Wanneer: tweewekelijks op donderdagavond 19:00-20:30 tussen september-november.

Vraag een folder aan »

[easy_contact_forms fid=14]

Meld je aan »

Helaas is deze cursus voor dit jaar vol, je kunt je inschrijven voor 2018.[easy_contact_forms fid=16]

Wie is Holger? »

15055645_1340322465979317_5161156976713629474_nBekend van boeken als ‘Kijk op Spel’ en ‘de Planken op’, beiden van Noordhoff uitgeverij. Tevens bekend van de dramamethode ‘Laat maar spelen’. Holger schreef mee aan verschillende uitgaven en werkte mee aan landelijke ontwikkelingen m.b.t. het vak drama. Hij is vakdocent drama in het basisonderwijs sinds 1994 en lerarenopleider sinds 1997.

Cursusmateriaal: deze cursus is inclusief cursusmateriaal (reader) en een half jaarabonnement voor de groep waar je aan lesgeeft van de dramamethode ‘Laat maar spelen’. Ben je al in het bezit van een abonnement dan kun je dat aangeven en worden die kosten in mindering gebracht.
Aanbevolen literatuur: Kijk op Spel druk 4 (de Nooij -Noordhoff Uitgeverij, 2017)

Ontwikkeling van het vak drama in de 21ste eeuw.
Daar waar het vak drama in het verleden nog werd geassocieerd met ‘vage’ spelactiviteiten heeft het met het uitkomen van het boek ‘Kijk op Spel’ (2008 druk 1, 2017 druk 4 – Noordhoff uitgeverij) een ontwikkelslag gemaakt. De omschreven didactiek wordt op de meeste pabo’s als standaardwerk verplicht gesteld om zijn toegankelijkheid en onderwijskundig gehalte. Drama is procesgericht, ontwikkelgericht en gaat over de kunstvorm theater: hoe je daar actief en receptief van kunt leren. Door de concrete omschrijving en het beschikbaar komen van didactisch goed lesmateriaal is het vak drama populairder dan ooit, scholen huren vakdocenten in en laten zich nascholen.