Jonge kind 1

Aantal bijeenkomsten: 7
Datums: 7 sep, 21 sep, 5 okt, 19 okt, 2 nov, 16 nov, 7 dec.
Aantal studiebelastingsuren: contacturen 7 x 1,5 uur
zelfstudie 7 x 1 uur
totaal 17,5 uur

Inhoud cursus.
In deze cursus gaan theorie en praktijk hand in hand. In deze zeven bijeenkomsten maak je kennis met de basale werkvormen die dit vak rijk is zoals vertelpantomime, dramalessen vanuit prentenboeken en dramalessen vanuit thema’s. Dit natuurlijk als leerkracht dus de nadruk ligt steeds op de praktische vakdidactiek. Tevens is er tijd voor vakintervisie en wordt er stilgestaan bij de vraag hoe jij zelf je eigen dramalessen kunt ontwerpen. Kijk op deze pagina bij ‘Bijeenkomsten’.

Doelen cursus:
Aan het einde van de cursus…

– heeft de cursist kennis van de vakdidactische basis van drama.
– heeft de cursist praktijkervaring opgebouwd met vakdidactische basis van drama.
– heeft de cursist zelf minimaal twee dramalessen gegeven.
– heeft de cursist zelf minimaal twee dramalessen ontworpen.
– kan de cursist eigen leerdoelen formuleren m.b.t. het verzorgen van dramaonderwijs aan de eigen groep.
– kan de cursist overweg met de methode ‘Laat maar Spelen’.

Toetsing:
– de cursist ontwerpt twee vakdidactisch correcte dramalessen.
– de cursist maakt thuis een online open boek tentamen over de vakdidactiek waarin hij verbanden legt tussen de didactiek en het eigen handelen in de praktijk.


Kosten: €775,-

Wanneer: tweewekelijks op donderdagavond 19:00-20:30 tussen september-november.Cursusmateriaal: deze cursus is inclusief cursusmateriaal (reader) en een half jaarabonnement voor de groep waar je aan lesgeeft van de dramamethode ‘Laat maar spelen’. Ben je al in het bezit van een abonnement dan kun je dat aangeven en worden die kosten in mindering gebracht.
Aanbevolen literatuur: Kijk op Spel druk 4 (de Nooij -Noordhoff Uitgeverij, 2017)

Ontwikkeling van het vak drama in de 21ste eeuw.
Daar waar het vak drama in het verleden nog werd geassocieerd met ‘vage’ spelactiviteiten heeft het met het uitkomen van het boek ‘Kijk op Spel’ (2008 druk 1, 2017 druk 4 – Noordhoff uitgeverij) een ontwikkelslag gemaakt. De omschreven didactiek wordt op de meeste pabo’s als standaardwerk verplicht gesteld om zijn toegankelijkheid en onderwijskundig gehalte. Drama is procesgericht, ontwikkelgericht en gaat over de kunstvorm theater: hoe je daar actief en receptief van kunt leren. Door de concrete omschrijving en het beschikbaar komen van didactisch goed lesmateriaal is het vak drama populairder dan ooit, scholen huren vakdocenten in en laten zich nascholen.