Oude kind 2 gr 3-8

Aantal bijeenkomsten: 7
Datums: 14 sep, 28 sep, 12 okt, 26 okt, 9 nov, 23 nov, 14 dec.
Aantal studiebelastingsuren: contacturen 7 x 1,5 uur
zelfstudie 8 uur
totaal 18,5 uur

Inhoud cursus.
Deze cursus is voor gevorderden, d.w.z. dat je ofwel ‘Oude kind 1’ hebt gevolgd of dat je zelf op de hoogte bent van de actuele vakdidactiek en de meest basale werkvormen.
In ‘Oude kind 2’ staan we stil bij de complexere werkvormen zoals improviseren en bij ‘drama als didactisch hulpmiddel’: hoe zet ik drama in ter bevordering van een ander vakgebied zoals taal, geschiedenis, aardrijkskunde enzovoorts.
Ook wordt er dieper ingegaan op jouw eigen ontwikkeling als leerkracht wanneer je drama geeft. Kijk op deze pagina bij ‘Bijeenkomsten’.

Doelen cursus:
Aan het einde van de cursus…

– heeft de cursist kennis van de vakdidactische basis van drama op hoog niveau.
– heeft de cursist zichzelf en tenminste één medecursist beoordeeld aan de hand van videobeelden.
– heeft de cursist kennis en ervaring opgedaan van/met drama als didactisch hulpmiddel.
– heeft de cursist zelf minimaal twee dramalessen ontworpen met complexe, niet basale werkvormen.
– kan de cursist eigen leerdoelen formuleren m.b.t. het verzorgen van dramaonderwijs aan de eigen groep.
– kan de cursist overweg met de methode ‘Laat maar Spelen’.

Toetsing:
– de student ontwerpt twee vakdidactisch correcte dramalessen waarvan tenminste één les als didactisch hulpmiddel bij een ander vakgebied.
– een video assessment.

Bijeenkomsten »

bijeenkomst: 1
werkvorm: Combinatiespel.
didactiek: ophalen basisdidactiek + uitleg ontwerpopdracht in H1, begeleidingsaspecten van de werkvorm combinatiespel n.a.v. een voorbeeldles.
huiswerk: ontwerp een dramales met behulp van de website (1 uur) en stuur die naar je docent.

bijeenkomst: 2
werkvorm: Hoorspel.
didactiek: feed back op de zelf gegeven lessen, begeleidingsaspecten van de werkvorm hoorspel n.a.v. een voorbeeldles.
huiswerk: lees over begeleidingsaspecten in de repetitiefase (30 min), geef de door jou ontworpen les aan je groep (1 uur) en film deze les, vul het digitale evaluatieformulier in (30 min).

bijeenkomst: 3
werkvorm: Jabbertalk.
didactiek: begeleidingsaspecten van de werkvorm jabbertalk n.a.v. een voorbeeldles, terugkoppeling praktijkvragen n.a.v. de ingestuurde evaluatieformulieren.
huiswerk: lees over drama als didactisch hulpmiddel / lesstructuren (1 uur), bekijk de video opnames van een medecursist en vul het reflectieformulier daarover in (1,5 uur).

bijeenkomst: 4
werkvorm: Drama als didactisch hulpmiddel bij taal.
didactiek: hoe structureer je een dergelijke dramales? Waar liggen de begeleidingsaspecten?
huiswerk: ontwerp een dramales als didactisch hulpmiddel bij een door jouzelf gekozen vakgebied met behulp van de website (1 uur), en stuur deze naar je docent ter beoordeling. Bekijk de reflectie op jouw gegeven les die door een medestudent is gemaakt (30 min).

bijeenkomst: 5
werkvorm: Drama als didactisch hulpmiddel bij geschiedenis.
didactiek: tevens wordt tijd ingeruimd om terug te kijken op de reflecties en vragen te stellen.
huiswerk: lees over ‘passend drama onderwijs’ (30 min) en maak een zelfanalyse (1 uur).

bijeenkomst: 6
werkvorm: Drama als didactisch hulpmiddel bij Aardrijkskunde.
didactiek: hoe bespreek je werk na van een dramales als didactisch hulpmiddel?
huiswerk: geef de door jou ontworpen drama als didactisch hulpmiddel-les (1 uur) en film deze, lever de beelden bij je docent in ter beoordeling.

bijeenkomst: 7
werkvorm: Improvisatie.
didactiek: begeleidingsaspecten van de werkvorm improvisatie n.a.v. een voorbeeldles, terukoppeling n.a.v. de door jouw gegeven les (beoordeling van je docent).
afsluiting: uitreiking certificaten.

Kosten: €775,-

Wanneer: tweewekelijks op donderdagavond 19:00-20:30 tussen september-november. Datums: 14 sep, 28 sep, 12 okt, 26 okt, 9 nov, 23 nov, 14 dec.

Vraag een folder aan »

[easy_contact_forms fid=14]

Meld je aan »

Helaas is deze cursus voor dit jaar vol, je kunt je inschrijven voor 2018.[easy_contact_forms fid=16]

Wie is Holger? »

15055645_1340322465979317_5161156976713629474_nBekend van boeken als ‘Kijk op Spel’ en ‘de Planken op’, beiden van Noordhoff uitgeverij. Tevens bekend van de dramamethode ‘Laat maar spelen’. Holger schreef mee aan verschillende uitgaven en werkte mee aan landelijke ontwikkelingen m.b.t. het vak drama. Hij is vakdocent drama in het basisonderwijs sinds 1994 en lerarenopleider sinds 1997.

Cursusmateriaal: deze cursus is inclusief cursusmateriaal (reader) en een half jaarabonnement voor de groep waar je aan lesgeeft van de dramamethode ‘Laat maar spelen’. Ben je al in het bezit van een abonnement dan kun je dat aangeven en worden die kosten in mindering gebracht.
Aanbevolen literatuur: Kijk op Spel druk 4 (de Nooij -Noordhoff Uitgeverij, 2017)

Ontwikkeling van het vak drama in de 21ste eeuw.
Daar waar het vak drama in het verleden nog werd geassocieerd met ‘vage’ spelactiviteiten heeft het met het uitkomen van het boek ‘Kijk op Spel’ (2008 druk 1, 2017 druk 4 – Noordhoff uitgeverij) een ontwikkelslag gemaakt. De omschreven didactiek wordt op de meeste pabo’s als standaardwerk verplicht gesteld om zijn toegankelijkheid en onderwijskundig gehalte. Drama is procesgericht, ontwikkelgericht en gaat over de kunstvorm theater: hoe je daar actief en receptief van kunt leren. Door de concrete omschrijving en het beschikbaar komen van didactisch goed lesmateriaal is het vak drama populairder dan ooit, scholen huren vakdocenten in en laten zich nascholen.