Eindmusical 1

Naamloos2Aantal bijeenkomsten: 7
Datums 2018: 8 febr, 22 febr, 8 mrt, 22 mrt, 19 apr, 3 mei, 24 mei.
Aantal studiebelastingsuren: contacturen 7 x 1,5 uur
zelfstudie 7 x 1 uur
totaal 17,5 uur

Voor wie: leerkrachten basisonderwijs. Of je de musical voor het eerst gaat doen dit jaar of al veel ervaring hebt, specifieke training hiervoor van een professional is voor iedereen zinvol.

Inhoud cursus.
casten (rol verdelen), script schrijven met en zonder kinderen, regisseren, liedpresentatie, suggesties voor een effectieve organisatie, vormgeving (kleding, grime, licht, geluid) en het maken van een techniekscript.
Er wordt vanzelfsprekend vanuit de leerbehoefte van de cursist gewerkt, maar deze onderwerpen komen standaard aan bod. Kijk op deze pagina bij ‘Bijeenkomsten’.

Doelen cursus:
Aan het einde van de cursus…

– heeft de cursist kennis van de vakdidactische basis van theater maken met kinderen in deze context.
– heeft de cursist praktijkervaring opgebouwd met het opzetten of aanpassen van een toneelscript.
– heeft de cursist eerste stappen genomen in het opzetten/begeleiden van een eindmusical.
– kan de cursist eigen leerdoelen formuleren m.b.t. het verzorgen van musicallessen aan de eigen groep.
– kan de cursist overweg met de methode ‘de Planken op’.

Toetsing:
– de cursist ontwerpt een castingles voor de eigen eindmusical.
– de cursist maakt thuis een online open boek tentamen over de vakdidactische basis van theater maken en het eigen handelen in de praktijk.

Bijeenkomsten »

bijeenkomst: 1
inhoud bijeenkomst: ‘het script’: onderdelen, keuzemogelijkheden en hun consequenties, we bekijken voorbeelden en wisselen uit wat de verschillende cursisten gewend zijn en zouden willen doen.
Huiswerk: maak met behulp van H2 een castingles die betrekking heeft op de aankomende eindmusical van je school (75 min), heb je nog geen eindmusical maak je de les n.a.v. de eindmusical van vorig jaar. Je stuurt je les ter controle in naar je docent, dit wordt afgetekend als voorwaardelijk criterium voor je certificaat (je ontvangt zo nodig feed back).

bijeenkomst: 2
inhoud bijeenkomst: ‘start van het repetitieproces’: casting (hoe en wat), opbouw van een repetitie, en het gebruik/organiseren van kostuum en rekwisieten.
huiswerk: lees bijlage 1 [het ABC van de regisseur]. Arceer in het geel 5 aspecten waar je mee bekend bent, arceer in het groen 5 aspecten die nieuw voor je zijn. Totaal huiswerk: 1 uur.

bijeenkomst: 3
inhoud bijeenkomst: ‘regisseren 1’: we bekijken en vergelijken het huiswerk, staan o.a. stil bij het geven van aanwijzingen, het werken met aandachtspunten (pictogrammen), verstaanbaarheid en het laten ontstaan van humor.
huiswerk: Lees H3 (‘Regisseren’) en vul de zelfanalyse in. Totaal huiswerk: 1 uur.

bijeenkomst: 4
inhoud bijeenkomst: ‘regisseren 2’: we gaan de theaterzaal in en leren over kijklijnen, decorwisseling, spelrichting, toneelbeeld, het geven van ques, souffleren enzovoorts. Tevens een toelichting op de huiswerkopdracht ‘Een bestaande tekst aanpassen’.
huiswerk: copy/paste de tekst van de website en maak de huiswerkopdracht uit bijlage 2 (bestaande tekst aanpassen). Totaal huiswerk: 90 min. Je stuurt deze ter controle in naar je docent, dit wordt afgetekend als voorwaardelijk criterium voor je certificaat (je ontvangt zo nodig feed back).

bijeenkomst: 5
inhoud bijeenkomst: ‘muziek en lied’: er wordt stilgestaan bij de toepassing van stemming versterkende muziek, het regisseren en integreren van dans, en geluideffecten en bij liedpresentatie. Tevens worden er tweetallen gemaakt voor de huiswerkopdracht (critical friends). Ook wordt er gekeken naar de methode ‘de Planken op’ (www.deplankenop.nl)
huiswerk: neem de volgende bijeenkomst een model mee om te grimeren (zie reader voor verdere toelichting). Lees H2: en maak een planning voor de aankomende eindmusical van je school, deel deze uiterlijk 36 uur voor de volgende bijeenkomst op het platform. Je leest de planning van je critical friend en stelt vragen met als doel de planning van de ander te concretiseren. Jij verwerkt de ontvangen feed back in je eigen planning. Totaal huiswerk: 2 uur.

bijeenkomst: 6
inhoud bijeenkomst: ‘grimeren’: de basisaspecten van grimeren, het organiseren van grimeruimtes, opzetten van grimeschema’s, hygiëne (afschminken), inkopen van grime enzovoorts.
huiswerk: vul het formulier ‘verzoeknummer Eindmusical 1’ in (wat wil je in de laatste bijeenkomst nog echt weten?), vul het digitale formulier ‘Leerdoelen Eindmusical 1’ in. Je stuurt deze ter controle in naar je docent, dit wordt afgetekend als voorwaardelijk criterium voor je certificaat (je ontvangt zo nodig feed back). Totaal huiswerk: 45 min.

bijeenkomst: 7
inhoud bijeenkomst: ‘licht & geluid’ en WVTT: het omgaan met licht (hoe maak je een lichtplan met de spullen die je hebt) en geluid (hoe/wanneer start je dat in) en hoe lever je een techniekscript aan de mensen die dat voor je gaan doen. Tevens de laatste mogelijkheid tot het stellen van vragen over zaken die voor jou van belang zijn. Je mag vrijblijvend de opdrachten uit de reader doen, deze worden in de bijeenkomst wel met elkaar besproken.
afsluiting: uitreiking certificaten.

Kosten: €775,- (zeven bijeenkomsten inclusief lesmateriaal, koffie & thee).

Cursusmateriaal: deze cursus is inclusief cursusmateriaal (reader).

Waar: theater de Musketon, Hondsrug 19, 3524 BP Utrecht (op loopafstand van station Utrecht Lunetten).

Wanneer: tweewekelijks op donderdagavond 19:00-20:30 tussen februari-mei.Datums: 8 febr, 22 febr, 8 mrt, 22 mrt, 19 apr, 3 mei, 24 mei.

Vraag een folder aan »

[easy_contact_forms fid=14]

Meld je aan »

[easy_contact_forms fid=16]

Wie is Holger? »

15055645_1340322465979317_5161156976713629474_nBekend van boeken als ‘Kijk op Spel’ en ‘de Planken op’, beiden van Noordhoff uitgeverij. Tevens bekend van de dramamethode ‘Laat maar spelen’. Holger schreef en maakte meer dan 80 producties met spelers tussen de 8-18 jaar en heeft 12 jaar lang eindmusicals gemaakt met 60 kinderen. Hij is tevens lerarenopleider en verzorgt nascholingen in het primair onderwijs.