Drama & theater

Wat is drama?
Bij het vak ‘muziek’ leren kinderen over de kunstvorm muziek, bij het vak ‘dans’ leren de kinderen over de kunstvorm dans. Bij drama verschilt de naam van het vak van de kunstvorm waar het over gaat, soms is dat verwarrend. Bij het vak ‘drama’ leren kinderen over de kunstvorm theater. Je komt allerlei toepassingen van drama tegen met de meest ambitieuze doelen (van bewustzijnsverhoging tot taalverwerving), en dat is prima. Deze doelen vind je niet in de kerndoelen terug. Drama heeft als doel om actief (als speler) en receptief (als kijker) vaardigheden en inzicht te verwerven in de kunstvorm theater.

Zet je drama in ter bevordering van een ander leer of ontwikkelgebied heet dat ‘drama als didactisch hulpmiddel’. Dramaland geeft scholing in alle facetten van het vak drama, dus op verzoek ook hier in.

• Drama staat sinds 1984 in de wet op het basisonderwijs.
• In Engeland krijgt een z.g. ‘drukke groep’ juist dramales, in Nederland juist liever niet. Drama kan de onderlinge banden versterken en de concentratie in de groep verhogen.
• Aan drama worden persoonsvormende doelen toegekend (bijvoorbeeld ter bevordering van het zelfvertrouwen), maar is 100% een kunstenvak. Eventuele positieve effecten buiten actieve en receptieve kunstvorming zijn dus bijeffecten.
• Deze methode de eerste is sinds ‘Moet je Doen’ (1998) die daadwerkelijk gemaakt is door een dramadocent die werkzaam is in het basisonderwijs.
• Drama heet in de wet op het basisonderwijs ‘spel en bevordering van het taalgebruik’, dit was een politieke zet om bepaalde tegenstanders mee te krijgen.
• Drama is één van de vakken van het kunstzinnig cluster, de andere vakken zijn: dans, muziek, handvaardigheid, en tekenen.

Waarom theater op school?
Dat is helemaal geen rare vraag, waarom zou je met leerlingen theater maken?
Met hetzelfde doel als waarom het vak muziek aan schoolconcerten doet, of het vak beeldende vorming een tentoonstelling organiseert: om te laten zien welke vaardigheden de leerlingen hebben met betrekking tot het vak. Maar ook:
Ter bevordering van de school als gemeenschap: de school komt samen om te genieten van elkaars spel. Op feestdagen (Sinterklaas, kerst, jubilea) of ter afscheid van de oudste groep.
Wanneer het vak drama is ingebed in het onderwijs leert het hele publiek over de kunstvorm theater, wat een prima opbrengst is van een theaterproject.
Naar (toekomstige) ouders toe laat je zien dat je een actieve en creatieve school bent.