Jonge kind 2

Aantal bijeenkomsten: 7
Datums: 7 sep, 21 sep, 5 okt, 19 okt, 2 nov, 16 nov, 7 dec.
Aantal studiebelastingsuren: contacturen 7 x 1,5 uur
Zelfstudie 10 uur 45 min
Totaal 21 uur 15 min.

Inhoud cursus.
Deze cursus is voor gevorderden, d.w.z. dat je ofwel ‘Jonge kind 1’ hebt gevolgd of dat je zelf op de hoogte bent van de actuele vakdidactiek en de meest basale werkvormen.
In ‘Jonge kind 2’ staan we stil bij ‘drama als didactisch hulpmiddel’: hoe zet ik drama in ter bevordering van een ander vakgebied zoals taal, gecijferdheid, sociale vaardigheden enzovoorts. Tevens ontwerp je een presentatie voor je groep en voer je die uit.
Ook wordt er dieper ingegaan op jouw eigen ontwikkeling als leerkracht wanneer je drama geeft. Kijk op deze pagina bij ‘Bijeenkomsten’.

Doelen cursus:
Aan het einde van de cursus…

– heeft de cursist kennis van de vakdidactische basis van drama op hoog niveau.
– heeft de cursist tenminste één dramales gegeven.
– heeft de cursist zichzelf en tenminste één medecursist beoordeeld aan de hand van videobeelden.
– heeft de cursist kennis en ervaring opgedaan van/met drama als didactisch hulpmiddel.
– heeft de cursist een educatieve presentatie ontworpen.
– heeft de cursist een educatieve presentatie uitgevoerd.
– kan de cursist overweg met de methode ‘Laat maar Spelen’.

Toetsing:
– de student ontwerpt een educatieve presentatie voor de eigen basisschoolgroep.
– een video assessment van de uitgevoerde presentatie met de eigen basisschoolgroep.


Kosten: €775,-

Wanneer: tweewekelijks op donderdagavond 19:00-20:30 tussen september-november.Cursusmateriaal: deze cursus is inclusief cursusmateriaal (reader) en een half jaarabonnement voor de groep waar je aan lesgeeft van de dramamethode ‘Laat maar spelen’. Ben je al in het bezit van een abonnement dan kun je dat aangeven en worden die kosten in mindering gebracht.
Aanbevolen literatuur: Kijk op Spel druk 4 (de Nooij -Noordhoff Uitgeverij, 2017)

Ontwikkeling van het vak drama in de 21ste eeuw.
Daar waar het vak drama in het verleden nog werd geassocieerd met ‘vage’ spelactiviteiten heeft het met het uitkomen van het boek ‘Kijk op Spel’ (2008 druk 1, 2017 druk 4 – Noordhoff uitgeverij) een ontwikkelslag gemaakt. De omschreven didactiek wordt op de meeste pabo’s als standaardwerk verplicht gesteld om zijn toegankelijkheid en onderwijskundig gehalte. Drama is procesgericht, ontwikkelgericht en gaat over de kunstvorm theater: hoe je daar actief en receptief van kunt leren. Door de concrete omschrijving en het beschikbaar komen van didactisch goed lesmateriaal is het vak drama populairder dan ooit, scholen huren vakdocenten in en laten zich nascholen.