Jonge kind 2

Aantal bijeenkomsten: 7
Datums: 7 sep, 21 sep, 5 okt, 19 okt, 2 nov, 16 nov, 7 dec.
Aantal studiebelastingsuren: contacturen 7 x 1,5 uur
Zelfstudie 10 uur 45 min
Totaal 21 uur 15 min.

Inhoud cursus.
Deze cursus is voor gevorderden, d.w.z. dat je ofwel ‘Jonge kind 1’ hebt gevolgd of dat je zelf op de hoogte bent van de actuele vakdidactiek en de meest basale werkvormen.
In ‘Jonge kind 2’ staan we stil bij ‘drama als didactisch hulpmiddel’: hoe zet ik drama in ter bevordering van een ander vakgebied zoals taal, gecijferdheid, sociale vaardigheden enzovoorts. Tevens ontwerp je een presentatie voor je groep en voer je die uit.
Ook wordt er dieper ingegaan op jouw eigen ontwikkeling als leerkracht wanneer je drama geeft. Kijk op deze pagina bij ‘Bijeenkomsten’.

Doelen cursus:
Aan het einde van de cursus…

– heeft de cursist kennis van de vakdidactische basis van drama op hoog niveau.
– heeft de cursist tenminste één dramales gegeven.
– heeft de cursist zichzelf en tenminste één medecursist beoordeeld aan de hand van videobeelden.
– heeft de cursist kennis en ervaring opgedaan van/met drama als didactisch hulpmiddel.
– heeft de cursist een educatieve presentatie ontworpen.
– heeft de cursist een educatieve presentatie uitgevoerd.
– kan de cursist overweg met de methode ‘Laat maar Spelen’.

Toetsing:
– de student ontwerpt een educatieve presentatie voor de eigen basisschoolgroep.
– een video assessment van de uitgevoerde presentatie met de eigen basisschoolgroep.

Bijeenkomsten »

bijeenkomst: 1
werkvorm: ophalen basiswerkvormen.
didactiek: basishandelen, opfrissen basisdidactiek.
huiswerk: lees H1 (1 uur).

bijeenkomst: 2
werkvorm: ophalen basiswerkvormen / drama als didactisch hulpmiddel
didactiek: hoe werk je aan andere ontwikkelgebieden met behulp van het vak drama?
huiswerk: bereid een dramales voor vanuit de methode ‘Laat maar Spelen’ (15 minuten), geef deze aan je basisschoolgroep (45 minuten) en vul het reflectieformulier in (30 min).

bijeenkomst: 3
werkvorm: voorbeeldpresentatie n.a.v. een bestaand verhaal.
didactiek: wat zijn de organisatorische consequenties van deze keuzes, welke ontwikkelgebieden kun je verwerken in een dergelijke presentatie? Verzoeknummer volgende week: welke werkvorm is jullie onbekend en heeft de voorkeur om volgende bijeenkomst te worden behandeld?
huiswerk: maak een planning voor de uitvoering van een educatieve presentatie met je basisschoolgroep (1 uur), lees H2 (1uur)

bijeenkomst: 4
werkvorm: praktijkaspecten van het uitvoeren
didactiek: wanneer je een presentatie uitvoert met je groep komen er allerlei aspecten om de hoek kijken, deze bijeenkomst staan we stil bij die praktijkdidactiek.
huiswerk: maak een ontwerp voor een educatieve presentatie met je basisschoolgroep (45 min), lever die in bij een medecursist (c.c. je docent), geef feed back op het ontwerp van een medecursist (1 uur).
neem de volgende bijeenkomst je laptop mee. Bedenk wat de organisatorische consequenties van van je ontwerp (zie reader) en hoe je het klein houdt.

bijeenkomst: 5
werkvorm: werkbijeenkomst, laat de eindversie van je ontwerp zien aan de docent/medecursisten.
didactiek: werk in de bijeenkomst aan de eindversie van je ontwerp.
huiswerk: voer de door jouw gemaakte presentatie uit en leg dat vast op video (2,5 uur), deel de videobeelden op het platform.

bijeenkomst: 6
werkvorm: fusion (3 werkvormen gemixt).
didactiek: we kijken terug op jullie uitvoeringen, behandelen het hoe en waarom van combineren van werkvormen, ook geven de cursisten aan welke werkvorm in de laatste bijeenkomst wordt behandeld.
huiswerk: beoordeel tenminste één medecursist n.a.v. de videobeelden met behulp van de website (2 uur). De eindbeoordeling is 50/50% docent/medestudent (zie reader).

bijeenkomst: 7
werkvorm: verzoeknummer (de voorkeurswerkvorm van de cursiten)
didactiek: begeleidingsaspecten van de gekozen werkvorm, terugkoppeling beoordelingen.
Aflsuiting: uitreiking certificaten.

Kosten: €775,-

Wanneer: tweewekelijks op donderdagavond 19:00-20:30 tussen september-november.

Vraag een folder aan »

[easy_contact_forms fid=14]

Meld je aan »

Helaas is deze cursus voor dit jaar vol, je kunt je inschrijven voor 2018.[easy_contact_forms fid=16]

Wie is Holger? »

15055645_1340322465979317_5161156976713629474_nBekend van boeken als ‘Kijk op Spel’ en ‘de Planken op’, beiden van Noordhoff uitgeverij. Tevens bekend van de dramamethode ‘Laat maar spelen’. Holger schreef mee aan verschillende uitgaven en werkte mee aan landelijke ontwikkelingen m.b.t. het vak drama. Hij is vakdocent drama in het basisonderwijs sinds 1994 en lerarenopleider sinds 1997.

Cursusmateriaal: deze cursus is inclusief cursusmateriaal (reader) en een half jaarabonnement voor de groep waar je aan lesgeeft van de dramamethode ‘Laat maar spelen’. Ben je al in het bezit van een abonnement dan kun je dat aangeven en worden die kosten in mindering gebracht.
Aanbevolen literatuur: Kijk op Spel druk 4 (de Nooij -Noordhoff Uitgeverij, 2017)

Ontwikkeling van het vak drama in de 21ste eeuw.
Daar waar het vak drama in het verleden nog werd geassocieerd met ‘vage’ spelactiviteiten heeft het met het uitkomen van het boek ‘Kijk op Spel’ (2008 druk 1, 2017 druk 4 – Noordhoff uitgeverij) een ontwikkelslag gemaakt. De omschreven didactiek wordt op de meeste pabo’s als standaardwerk verplicht gesteld om zijn toegankelijkheid en onderwijskundig gehalte. Drama is procesgericht, ontwikkelgericht en gaat over de kunstvorm theater: hoe je daar actief en receptief van kunt leren. Door de concrete omschrijving en het beschikbaar komen van didactisch goed lesmateriaal is het vak drama populairder dan ooit, scholen huren vakdocenten in en laten zich nascholen.