Eindmusical 2

Naamloos2Aantal bijeenkomsten: 7
Datums 2018: 1 febr, 15 febr, 1 mrt, 15 mrt, 26 apr, 11 mei (let op: vrijdag), 17 mei.
Aantal studiebelastingsuren:
contacturen 10,5 uur (7 x 1,5 uur)
zelfstudie 8 uur 45 minuten
totaal 19 uur 15 minuten

Voor wie: leerkrachten die samen met de kinderen een eindmusical willen maken.

Inhoud cursus.
We behandelen manieren om kinderen invloed op de eigen eindmusical te geven. Op inhoud (het script) en vormgebied: hoe organiseer je dat, kom je tot een werkbaar script met muziek en dans? Wanneer de cursus klaar is heb je een musicalscript met je kinderen gemaakt en is er voldoende tijd om die in te studeren voor het einde van het schooljaar.
Kijk op deze pagina bij ‘Bijeenkomsten’ voor de inhoudelijke beschrijving. Let op: de basis (regisseren, casten, vormgeving) komt nauwelijks aan bod, dat gebeurt in de cursus ‘Eindmusical 1’. De cursus wordt tweewekelijks gegeven, je kunt Eindmusical 1 en 2 dus gelijktijdig volgen.

Doelen cursus:
Aan het einde van de cursus…

– heeft de cursist kennis van de vakdidactische basis van theater maken met kinderen in deze context.
– heeft de cursist praktijkervaring opgebouwd met het opzetten of aanpassen van een toneelscript.
– heeft de cursist eerste stappen genomen in het opzetten/begeleiden van een eindmusical.
– kan de cursist eigen leerdoelen formuleren m.b.t. het verzorgen van musicallessen aan de eigen groep.
– kan de cursist overweg met de methode ‘de Planken op’.

Toetsing:
– de cursist maakt een eerste ontwerp van een musicalscript dat samen met de leerlingen van de eigen groep is gemaakt.
– een video assessment.

Bijeenkomsten »

bijeenkomst: 1
inhoud bijeenkomst: ‘inventariseren’. Je docent geeft de les op basis waarvan je voorkeuren en talenten kunt inventariseren. Dit is de eerste stap om met je groep in dialoog te gaan over de eindmusical.
huiswerk: Lees H1 en maak een werkplanning voor je maakproces. Geef op basis van H2 de inventarisatieles aan je groep. Hierna heb je in de start de ingrediënten van je zelf te maken eindmusical in handen.
Totaal huiswerk: 75 min.

bijeenkomst: 2
inhoud bijeenkomst: ‘verhaalstructuren en voor structureren’. We kijken naar hoe verhalen zijn opgebouwd en doen in de les een oefening met de door jou verzamelde ingrediënten.
huiswerk: schrijf met de resultaten van deze les een scèneplan van je verhaal (zie bijlage 1), leg deze voor aan je groep. Verwerk eventuele opmerkingen in je scèneplan.
Totaal huiswerk: 2,5 uur.

bijeenkomst: 3
inhoud bijeenkomst: ‘dialogen schrijven’. Er wordt gekeken naar hoe je dialogen schrijft en keuzes gemaakt hoe je het script zou willen aanbieden aan je groep. De afwegingen daarbij worden besproken (beschrijvingen, geheel uitgewerkt, deels uitgewerkt en deels beschreven).
huiswerk: werk scene 1 uit en stuur die naar je docent (dit wordt afgetekend als voorwaardelijk criterium voor je certificaat). Je krijgt feed back op je scene.
Verdeel de rest van de scenes over de groep n.a.v. bijlage 2 (kinderen timmeren aan de scenes).
Totaal huiswerk: 1,5 uur,

bijeenkomst: 4
inhoud bijeenkomst: ‘Lied’, we voeren in teams opdrachten uit om bestaande liedjes aan te passen, tevens staan we stil bij het verzorgen van muziek (live, audio monteren).
huiswerk: verwerk de opbrengsten van de opdracht ‘kinderen timmeren aan de scenes’ in je script.
Totaal huiswerk: 1,5 uur.

bijeenkomst: 5
inhoud bijeenkomst: ‘werkbijeenkomst’: je werkt in de bijeenkomst aan je script en hebt de directe mogelijkheid tot het stellen van vragen m.b.t. het structureren van het script aan je docent en medecursisten. Aan het einde van deze bijeenkomst heb je versie 1 dus af. Aan het einde van deze les heb je een rollenlijst specifiek voor jouw groep (j/m, dubbelrollen).
huiswerk: geen huiswerk, vrij om rustig aan je script te werken op de manier die jij zelf prettig vindt en wat je nodig acht.

bijeenkomst: 6
inhoud bijeenkomst: ‘schrijf in de ruimte die je hebt’. Je maakt technische tekstaanpassingen die samenhangen met de ruimte waarin de musical wordt uitgevoerd, tevens wordt er stilgestaan bij dans: hoeveel dans, waar en hoe integreer je dans zo dat het er logisch uitziet? Er worden duo’s gemaakt (critical friends) voor de komende opdracht.
huiswerk: mail je script voor zo ver het nu klaar is naar je critical friend, overlegt samen wanneer je het mailt. Je ontvangt het script van je critical friend en geeft daar feed back op (zie opdracht bijlage 3). Je stuurt het per mail terug met je docent in de cc. (dit wordt afgetekend als voorwaardelijk criterium voor je certificaat). Vul het formulier ‘de Laatste hand Eindmusical 2’ in.
Totaal huiswerk: 2 uur.

bijeenkomst: 7
inhoud bijeenkomst: ‘de laatste hand’ cursisten presenteren hun resultaat aan de medecursisten en leggen eventueel in deze bijeenkomst de laatste hand aan hun versie 1. Dit is ook de laatste mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de docent.
afsluiting: uitreiking certificaten.

Kosten: €775,- (zeven bijeenkomsten inclusief lesmateriaal, koffie & thee).

Cursusmateriaal: deze cursus is inclusief cursusmateriaal (reader).

Waar: theater de Musketon, Hondsrug 19, 3524 BP Utrecht (op loopafstand van station Utrecht Lunetten).

Wanneer: tweewekelijks op donderdagavond 19:00-20:30 tussen februari-mei. Datums: 15 febr, 1 mrt, 15 mrt, 29 mrt, 26 apr, 17 mei, 31 mei.

Vraag een folder aan »

[easy_contact_forms fid=14]

Meld je aan »

[easy_contact_forms fid=16]

Wie is Holger? »

15055645_1340322465979317_5161156976713629474_nBekend van boeken als ‘Kijk op Spel’ en ‘de Planken op’, beiden van Noordhoff uitgeverij. Tevens bekend van de dramamethode ‘Laat maar spelen’. Holger schreef en maakte meer dan 80 producties met spelers tussen de 8-18 jaar en heeft 12 jaar lang eindmusicals gemaakt met 60 kinderen. Hij is tevens lerarenopleider en verzorgt nascholingen in het primair onderwijs.