Aard van de bijeenkomsten

Je kunt je voorstellen dat de nascholingsbijeenkomsten die te maken hebben met drama geen passieve bijeenkomsten zijn: er worden voorbeeldlessen gegeven waarin steeds gependeld wordt naar de vakdidactiek. Je bent dus deelnemer aan de dramalessen maar tussendoor wordt er stilgestaan bij de praktijkdidactiek en heb je alle mogelijkheden tot het stellen van vragen.
Ben je geen speler geeft dat dus niet, deze lessen gaan over jou als leerkracht die drama geeft en er wordt niet stilgestaan bij de spelkwaliteit van de cursisten.
Aan het einde van de bijeenkomst heb je de betreffende werkvormen actief ondervonden, ben je geïnformeerd over de begeleidingsaspecten en heb je vragen kunnen stellen aan je docent: gezellige actieve en informatieve bijeenkomsten dus. Lees hier meer algemene informatie over nascholing in drama van ‘Dramaland’, bijvoorbeeld over scholing aan het hele team.

Benieuwd naar de inhoud van de bijeenkomsten?

Nascholing drama (sept-nov tweewekelijks):

Bijeenkomsten Jonge kind 1 gr 1-2 »

bijeenkomst: 1
werkvorm: Vertelpantomime.
didactiek: basishandelen, begeleidingsaspecten van de werkvorm vertelpantomime n.a.v. een voorbeeldles, nog in de les wordt een start gemaakt met het zelf ontwerpen van vertelpantomimes (eventueel in teams).
huiswerk: lees over ontwerpen en geven van vertelpantomimes en maak het eigen ontwerp af (30 min) en bereid het voor om in de volgende cursusbijeenkomst te geven (1 uur).

bijeenkomst: 2
werkvorm: Vertelpantomime 2.
didactiek: algemene praktijkdidactiek jonge kind naar aanleiding van het lesgeven van de student. Een medestudent vult een observatieformulier in.
huiswerk: lees over onderzoeksaspecten in de begeleiding bij jonge kinderen (1 uur) en maak een zelfanalyse (30 min).

bijeenkomst: 3
werkvorm: Drama vanuit een prentenboek.
didactiek: begeleidingsaspecten van de werkvorm drama/prentenboek n.a.v. een voorbeeldles.
huiswerk: geef de door jou ontworpen les aan de eigen basisschoolgroep (45 min) en vul de evaluatie in (30 min), neem volgende week minimaal één handpop mee.

bijeenkomst: 4
werkvorm: Drama vanuit de handpop.
didactiek: we komen terug op de praktijkervaringen, introductie handpoptechniek voor de leerkracht, zelf handpoptechnieken oefenen, begeleidingsaspecten van de werkvorm drama/handpop n.a.v. een voorbeeldles.
huiswerk: lees over Vaardigheden en kwaliteiten bij het geven van drama aan het jonge kind (1 uur), formuleer eigen leerdoelen m.b.t. het geven van drama met behulp van de website (30 min). Neem volgende week een laptop mee.

bijeenkomst: 5
werkvorm: werkbijeenkomst dramales construeren.
didactiek: waar hou je rekening mee bij het construeren van een dramales voor de eigen groep? (gedragspatronen, problemen wegontwerpen…).
huiswerk: maak de door jou ontworpen les verder af (30 min) en geef hem aan je groep (45 min), vul de evaluatie in (30 min).

bijeenkomst: 6
werkvorm: teacher in role.
didactiek: uitleg online tentamen, begeleidingsaspecten van de werkvorm teacher in role n.a.v. een voorbeeldles.
huiswerk: maak het online tentamen (2 uur).

bijeenkomst: 7
werkvorm: verdieping van een werkvorm naar keuze, feed back op de gemaakte tentamens.
didactiek: terugkoppeling n.a.v. gemaakte tentamen, basishandelen, begeleidingsaspecten van de gekozen werkvorm.
Afsluiting: uitreiking certificaten.

Bijeenkomsten Jonge Kind 2 gr 1-2 »

bijeenkomst: 1
werkvorm: ophalen basiswerkvormen.
didactiek: basishandelen, opfrissen basisdidactiek.
huiswerk: lees H1 (1 uur).

bijeenkomst: 2
werkvorm: ophalen basiswerkvormen / drama als didactisch hulpmiddel
didactiek: hoe werk je aan andere ontwikkelgebieden met behulp van het vak drama?
huiswerk: bereid een dramales voor vanuit de methode ‘Laat maar Spelen’ (15 minuten), geef deze aan je basisschoolgroep (45 minuten) en vul het reflectieformulier in (30 min).

bijeenkomst: 3
werkvorm: voorbeeldpresentatie n.a.v. een bestaand verhaal.
didactiek: wat zijn de organisatorische consequenties van deze keuzes, welke ontwikkelgebieden kun je verwerken in een dergelijke presentatie? Verzoeknummer volgende week: welke werkvorm is jullie onbekend en heeft de voorkeur om volgende bijeenkomst te worden behandeld?
huiswerk: maak een planning voor de uitvoering van een educatieve presentatie met je basisschoolgroep (1 uur), lees H2 (1uur)

bijeenkomst: 4
werkvorm: praktijkaspecten van het uitvoeren
didactiek: wanneer je een presentatie uitvoert met je groep komen er allerlei aspecten om de hoek kijken, deze bijeenkomst staan we stil bij die praktijkdidactiek.
huiswerk: maak een ontwerp voor een educatieve presentatie met je basisschoolgroep (45 min), lever die in bij een medecursist (c.c. je docent), geef feed back op het ontwerp van een medecursist (1 uur).
neem de volgende bijeenkomst je laptop mee. Bedenk wat de organisatorische consequenties van van je ontwerp (zie reader) en hoe je het klein houdt.

bijeenkomst: 5
werkvorm: werkbijeenkomst, laat de eindversie van je ontwerp zien aan de docent/medecursisten.
didactiek: werk in de bijeenkomst aan de eindversie van je ontwerp.
huiswerk: voer de door jouw gemaakte presentatie uit en leg dat vast op video (2,5 uur), deel de videobeelden op het platform.

bijeenkomst: 6
werkvorm: fusion (3 werkvormen gemixt).
didactiek: we kijken terug op jullie uitvoeringen, behandelen het hoe en waarom van combineren van werkvormen, ook geven de cursisten aan welke werkvorm in de laatste bijeenkomst wordt behandeld.
huiswerk: beoordeel tenminste één medecursist n.a.v. de videobeelden met behulp van de website (2 uur). De eindbeoordeling is 50/50% docent/medestudent (zie reader).

bijeenkomst: 7
werkvorm: verzoeknummer (de voorkeurswerkvorm van de cursiten)
didactiek: begeleidingsaspecten van de gekozen werkvorm, terugkoppeling beoordelingen.
Aflsuiting: uitreiking certificaten.

Bijeenkomsten Oude Kind 1 gr 3-8 »

bijeenkomst: 1
werkvorm: Tableaus.
didactiek: basishandelen, begeleidingsaspecten van de werkvorm tableaus.
huiswerk: lezen H1 over basisdidactiek (1 uur), lees over begeleiden in de repetitiefase (30 min).

bijeenkomst: 2
werkvorm: Pantomime.
didactiek: basishandelen, begeleidingsaspecten van de werkvorm pantomime.
huiswerk: ontwerp een dramales met behulp van de website, stuur deze in (1 uur), lezen over de praktijkdidactiek in H2 (30 min).

bijeenkomst: 3
werkvorm: Objectenspel.
didactiek: basishandelen, begeleidingsaspecten van de werkvorm objectenspel.
huiswerk: geef feed back op de les van een medecursist (30 min), na ontvangen feed back geef je de zelf ontworpen les aan je groep (1 uur).

bijeenkomst: 4
werkvorm: Klankenspel.
didactiek: evaluatie zelf gegeven lessen, basishandelen, begeleidingsaspecten van de werkvorm klankenspel.
huiswerk: ontwerp een dramales met behulp van de website, stuur deze in (1 uur), lees over nabespreken van presentaties (30 min).

bijeenkomst: 5
werkvorm: Acteerspel.
didactiek: basishandelen, begeleidingsaspecten van de werkvorm acteerspel.
huiswerk: geef feed back op de les van een medecursist (30 min), na ontvangen feed back geef je de zelf ontworpen les aan je groep (1 uur).

bijeenkomst: 6
werkvorm: Nasynchronisatie.
didactiek: evaluatie zelf gegeven lessen, basishandelen, begeleidingsaspecten van de werkvorm nasynchronisatie.
huiswerk: maak het online tentamen (2 uur).

bijeenkomst: 7
werkvorm: verdieping van een werkvorm naar keuze, feed back op de gemaakte tentamens.
didactiek: basishandelen, begeleidingsaspecten van de gekozen werkvorm.
Aflsuiting: uitreiking certificaten.

Bijeenkomsten Oude kind 2 gr 3-8 »

bijeenkomst: 1
werkvorm: Combinatiespel.
didactiek: ophalen basisdidactiek + uitleg ontwerpopdracht in H1, begeleidingsaspecten van de werkvorm combinatiespel n.a.v. een voorbeeldles.
huiswerk: ontwerp een dramales met behulp van de website (1 uur) en stuur die naar je docent.

bijeenkomst: 2
werkvorm: Hoorspel.
didactiek: feed back op de zelf gegeven lessen, begeleidingsaspecten van de werkvorm hoorspel n.a.v. een voorbeeldles.
huiswerk: lees over begeleidingsaspecten in de repetitiefase (30 min), geef de door jou ontworpen les aan je groep (1 uur) en film deze les, vul het digitale evaluatieformulier in (30 min).

bijeenkomst: 3
werkvorm: Jabbertalk.
didactiek: begeleidingsaspecten van de werkvorm jabbertalk n.a.v. een voorbeeldles, terugkoppeling praktijkvragen n.a.v. de ingestuurde evaluatieformulieren.
huiswerk: lees over drama als didactisch hulpmiddel / lesstructuren (1 uur), bekijk de video opnames van een medecursist en vul het reflectieformulier daarover in (1,5 uur).

bijeenkomst: 4
werkvorm: Drama als didactisch hulpmiddel bij taal.
didactiek: hoe structureer je een dergelijke dramales? Waar liggen de begeleidingsaspecten?
huiswerk: ontwerp een dramales als didactisch hulpmiddel bij een door jouzelf gekozen vakgebied met behulp van de website (1 uur), en stuur deze naar je docent ter beoordeling. Bekijk de reflectie op jouw gegeven les die door een medestudent is gemaakt (30 min).

bijeenkomst: 5
werkvorm: Drama als didactisch hulpmiddel bij geschiedenis.
didactiek: tevens wordt tijd ingeruimd om terug te kijken op de reflecties en vragen te stellen.
huiswerk: lees over ‘passend drama onderwijs’ (30 min) en maak een zelfanalyse (1 uur).

bijeenkomst: 6
werkvorm: Drama als didactisch hulpmiddel bij Aardrijkskunde.
didactiek: hoe bespreek je werk na van een dramales als didactisch hulpmiddel?
huiswerk: geef de door jou ontworpen drama als didactisch hulpmiddel-les (1 uur) en film deze, lever de beelden bij je docent in ter beoordeling.

bijeenkomst: 7
werkvorm: Improvisatie.
didactiek: begeleidingsaspecten van de werkvorm improvisatie n.a.v. een voorbeeldles, terukoppeling n.a.v. de door jouw gegeven les (beoordeling van je docent).
afsluiting: uitreiking certificaten.

Nascholing Eindmusical groep 8 (febr-mei tweewekelijks).

Aard van de bijeenkomsten Eindmusical 1: vergelijkbare verdeling input/praktisch werken als de nascholing over drama. Je wordt door de docent en medecursisten geregisseerd, probeert actief dingen uit en gaat zelfs grimeren.

Bijeenkomsten Eindmusical 1 »

bijeenkomst: 1
inhoud bijeenkomst: ‘het script’: onderdelen, keuzemogelijkheden en hun consequenties, we bekijken voorbeelden en wisselen uit wat de verschillende cursisten gewend zijn en zouden willen doen.
Huiswerk: maak met behulp van H1 een castingles die betrekking heeft op de aankomende eindmusical van je school (75 min), heb je nog geen eindmusical maak je de les n.a.v. de eindmusical van vorig jaar. Je stuurt je les ter controle in naar je docent, dit wordt afgetekend als voorwaardelijk criterium voor je certificaat (je ontvangt zo nodig feed back).

bijeenkomst: 2
inhoud bijeenkomst: ‘start van het repetitieproces’: casting (hoe en wat), opbouw van een repetitie, en het gebruik/organiseren van kostuum en rekwisieten.
huiswerk: lees bijlage 1 [het ABC van de regisseur]. Arceer in het geel 5 aspecten waar je mee bekend bent, arceer in het groen 5 aspecten die nieuw voor je zijn. Totaal huiswerk: 1 uur.

bijeenkomst: 3
inhoud bijeenkomst: ‘regisseren 1’: we bekijken en vergelijken het huiswerk, staan o.a. stil bij het geven van aanwijzingen, het werken met aandachtspunten (pictogrammen), verstaanbaarheid en het laten ontstaan van humor.
huiswerk: Lees H3 (‘Regisseren’) en vul de zelfanalyse in. Totaal huiswerk: 1 uur.

bijeenkomst: 4
inhoud bijeenkomst: ‘regisseren 2’: we gaan de theaterzaal in en leren over kijklijnen, decorwisseling, spelrichting, toneelbeeld, het geven van ques, souffleren enzovoorts. Tevens een toelichting op de huiswerkopdracht ‘Een bestaande tekst aanpassen’.
huiswerk: copy/paste de tekst van de website en maak de huiswerkopdracht uit bijlage 2 (bestaande tekst aanpassen). Totaal huiswerk: 90 min. Je stuurt deze ter controle in naar je docent, dit wordt afgetekend als voorwaardelijk criterium voor je certificaat (je ontvangt zo nodig feed back).

bijeenkomst: 5
inhoud bijeenkomst: ‘muziek en lied’: er wordt stilgestaan bij de toepassing van stemming versterkende muziek, het regisseren en integreren van dans, en geluideffecten en bij liedpresentatie. Tevens worden er tweetallen gemaakt voor de huiswerkopdracht (critical friends). Ook wordt er gekeken naar de methode ‘de Planken op’ (www.deplankenop.nl)
huiswerk: neem de volgende bijeenkomst een model mee om te grimeren (zie reader voor verdere toelichting). Lees H2: en maak een planning voor de aankomende eindmusical van je school, deel deze uiterlijk 36 uur voor de volgende bijeenkomst op het platform. Je leest de planning van je critical friend en stelt vragen met als doel de planning van de ander te concretiseren. Jij verwerkt de ontvangen feed back in je eigen planning. Totaal huiswerk: 2 uur.

bijeenkomst: 6
inhoud bijeenkomst: ‘grimeren’: de basisaspecten van grimeren, het organiseren van grimeruimtes, opzetten van grimeschema’s, hygiëne (afschminken), inkopen van grime enzovoorts.
huiswerk: vul het formulier ‘verzoeknummer Eindmusical 1’ in (wat wil je in de laatste bijeenkomst nog echt weten?), vul het digitale formulier ‘Leerdoelen Eindmusical 1’ in. Je stuurt deze ter controle in naar je docent, dit wordt afgetekend als voorwaardelijk criterium voor je certificaat (je ontvangt zo nodig feed back). Totaal huiswerk: 45 min.

bijeenkomst: 7
inhoud bijeenkomst: ‘licht & geluid’ en WVTT: het omgaan met licht (hoe maak je een lichtplan met de spullen die je hebt) en geluid (hoe/wanneer start je dat in) en hoe lever je een techniekscript aan de mensen die dat voor je gaan doen. Tevens de laatste mogelijkheid tot het stellen van vragen over zaken die voor jou van belang zijn.
afsluiting: uitreiking certificaten.

Aard van de bijeenkomsten ‘Eindmusical 2’: omdat je gelijktijdig aan deze cursus met je eigen groep een eindmusical maakt zijn de bijeenkomsten gericht op input op je product en intervisiegesprekken over je werkproces. Als speler ben je niet/nauwelijks bezig, het doel is om een werkbaar script af te leveren dat je met je groep hebt gemaakt.

Bijeenkomsten Eindmusical 2 »

bijeenkomst: 1
inhoud bijeenkomst: ‘inventariseren’. Je docent geeft de les op basis waarvan je voorkeuren en talenten kunt inventariseren. Dit is de eerste stap om met je groep in dialoog te gaan over de eindmusical.
huiswerk: Lees H1 en maak een werkplanning voor je maakproces. Geef op basis van H2 de inventarisatieles aan je groep. Hierna heb je in de start de ingrediënten van je zelf te maken eindmusical in handen.
Totaal huiswerk: 75 min.

bijeenkomst: 2
inhoud bijeenkomst: ‘verhaalstructuren en voor structureren’. We kijken naar hoe verhalen zijn opgebouwd en doen in de les een oefening met de door jou verzamelde ingrediënten.
huiswerk: schrijf met de resultaten van deze les een scèneplan van je verhaal (zie bijlage 1), leg deze voor aan je groep. Verwerk eventuele opmerkingen in je scèneplan.
Totaal huiswerk: 2,5 uur.

bijeenkomst: 3
inhoud bijeenkomst: ‘dialogen schrijven’. Er wordt gekeken naar hoe je dialogen schrijft en keuzes gemaakt hoe je het script zou willen aanbieden aan je groep. De afwegingen daarbij worden besproken (beschrijvingen, geheel uitgewerkt, deels uitgewerkt en deels beschreven).
huiswerk: werk scene 1 uit en stuur die naar je docent (dit wordt afgetekend als voorwaardelijk criterium voor je certificaat). Je krijgt feed back op je scene.
Verdeel de rest van de scenes over de groep n.a.v. bijlage 2 (kinderen timmeren aan de scenes).
Totaal huiswerk: 1,5 uur,

bijeenkomst: 4
inhoud bijeenkomst: ‘Lied’, we voeren in teams opdrachten uit om bestaande liedjes aan te passen, tevens staan we stil bij het verzorgen van muziek (live, audio monteren).
huiswerk: verwerk de opbrengsten van de opdracht ‘kinderen timmeren aan de scenes’ in je script.
Totaal huiswerk: 1,5 uur.

bijeenkomst: 5
inhoud bijeenkomst: ‘werkbijeenkomst’: je werkt in de bijeenkomst aan je script en hebt de directe mogelijkheid tot het stellen van vragen m.b.t. het structureren van het script aan je docent en medecursisten. Aan het einde van deze bijeenkomst heb je versie 1 dus af. Aan het einde van deze les heb je een rollenlijst specifiek voor jouw groep (j/m, dubbelrollen).
huiswerk: geen huiswerk, vrij om rustig aan je script te werken op de manier die jij zelf prettig vindt en wat je nodig acht.

bijeenkomst: 6
inhoud bijeenkomst: ‘schrijf in de ruimte die je hebt’. Je maakt technische tekstaanpassingen die samenhangen met de ruimte waarin de musical wordt uitgevoerd, tevens wordt er stilgestaan bij dans: hoeveel dans, waar en hoe integreer je dans zo dat het er logisch uitziet? Er worden duo’s gemaakt (critical friends) voor de komende opdracht.
huiswerk: mail je script voor zo ver het nu klaar is naar je critical friend, overlegt samen wanneer je het mailt. Je ontvangt het script van je critical friend en geeft daar feed back op (zie opdracht bijlage 3). Je stuurt het per mail terug met je docent in de cc. (dit wordt afgetekend als voorwaardelijk criterium voor je certificaat). Vul het formulier ‘de Laatste hand Eindmusical 2’ in.
Totaal huiswerk: 2 uur.

bijeenkomst: 7
inhoud bijeenkomst: ‘de laatste hand’ cursisten presenteren hun resultaat aan de medecursisten en leggen eventueel in deze bijeenkomst de laatste hand aan hun versie 1. Dit is ook de laatste mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de docent.
afsluiting: uitreiking certificaten.

Let op: Eindmusical 1 en 2 worden om de week gegeven, je kunt dus ook beiden gelijktijdig volgen.