Aard van de bijeenkomsten

Je kunt je voorstellen dat de nascholingsbijeenkomsten die te maken hebben met drama geen passieve bijeenkomsten zijn: er worden voorbeeldlessen gegeven waarin steeds gependeld wordt naar de vakdidactiek. Je bent dus deelnemer aan de dramalessen maar tussendoor wordt er stilgestaan bij de praktijkdidactiek en heb je alle mogelijkheden tot het stellen van vragen.
Ben je geen speler geeft dat dus niet, deze lessen gaan over jou als leerkracht die drama geeft en er wordt niet stilgestaan bij de spelkwaliteit van de cursisten.
Aan het einde van de bijeenkomst heb je de betreffende werkvormen actief ondervonden, ben je geïnformeerd over de begeleidingsaspecten en heb je vragen kunnen stellen aan je docent: gezellige actieve en informatieve bijeenkomsten dus. Lees hier meer algemene informatie over nascholing in drama van ‘Dramaland’, bijvoorbeeld over scholing aan het hele team.

Benieuwd naar de inhoud van de bijeenkomsten?

Nascholing drama (sept-nov tweewekelijks):
Nascholing Eindmusical groep 8 (febr-mei tweewekelijks).

Aard van de bijeenkomsten Eindmusical 1: vergelijkbare verdeling input/praktisch werken als de nascholing over drama. Je wordt door de docent en medecursisten geregisseerd, probeert actief dingen uit en gaat zelfs grimeren.


Aard van de bijeenkomsten ‘Eindmusical 2’: omdat je gelijktijdig aan deze cursus met je eigen groep een eindmusical maakt zijn de bijeenkomsten gericht op input op je product en intervisiegesprekken over je werkproces. Als speler ben je niet/nauwelijks bezig, het doel is om een werkbaar script af te leveren dat je met je groep hebt gemaakt.

Let op: Eindmusical 1 en 2 worden om de week gegeven, je kunt dus ook beiden gelijktijdig volgen.