Links ‘drama’

Kennisbasis drama
Omschrijving en afkadering van het vak drama zoals het op dit moment op de pabo’s verplicht is gesteld.

Procesgerichte didactiek.
In tegenstelling tot opbrengstgerichte didactiek maakt drama ook gebruik van procesgerichte didactiek. Deze is overzichtelijk beschreven door Karin Kotte. Open de link en daarna de pdf die daar is geplaatst.

Dramamethode ‘Laat maar Spelen’ (basisonderwijs).
De meest gebruikte en gewaardeerde dramamethode door dramadocenten. Betaalbaar (jaarabonnementen vanaf €35), actueel en concreet lesmateriaal.

Facebookpagina ‘drama in het basisonderwijs’
Facebook heeft een pagina die gaat over drama in het basisonderwijs, met meer dan 500 volgers.

Tussendoelen en leerlijnen (TULE SLO)
Het SLO overzicht van leerlijnen en tussendoelen dat als uitgangspunt wordt gebruikt bij veel ontwikkelingen m.b.t. het vak drama.

Laatste druk ‘Kijk op Spel’
Geadviseerde literatuur bij de cursus. Scholing gaat hand in hand met parate kennis van de actuele vakdidactiek. Die zit uiteraard in de cursus en in de reader, echter kun je in 7 lessen maar beperkte theorie/didactiek aanbieden. Vandaar het advies om dit boek te lezen, het informeert je over alle aspecten van het vak drama.

Overig

Handpoppen maken 1

Maskers maken van papier