Onderzoek en evaluatie schooljaar 21-22 J21

  Onderzoek (1)
  Welke kennis vind jij belangrijk bij jonge kind leerkrachten? (wat moet een jonge kind leerkracht weten?)

  Welke vaardigheden vind jij belangrijk bij jonge kind leerkrachten? (wat moet een jonge kind leerkracht kunnen?)

  Welke kwaliteiten in de interactie naar de kinderen toe moet een jonge kind leerkracht hebben?

  Evaluatie Beroepstaak 3 – groep 3
  periode 5 van dit schooljaar, de rijke opdracht: Het beginnende schoolkind
  (onderzoek naar de overgang kleuter-groep 3, verschillen tussen leerlingen enz).
  Wat is het belangrijkste datje hebt geleerd in deze opdracht? Licht toe.

  Geef de rijke opdracht een score tussen 1-10, licht je score toe

  periode 6 van dit schooljaar, de rijke opdracht: Spelend en onderzoekend leren
  (samenhangende lesactiviteiten rondom een thema).
  Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd in deze opdracht? Licht toe.

  Geef de rijke opdracht een score tussen 1-10, licht je score toe

  In hoeverre vond je de kern van deze beroepstaak – de rollen van de leerkracht –relevant voor jouw ontwikkeling? Wat vond je goed, wat kan beter?

  Evaluatie Beroepstaak 4 – groep 1-2

  periode 7 van dit schooljaar, de rijke opdracht: Diversiteit in thematisch werken.
  (betekenisvol onderwijs voor alle leerlingen ontwerpen)
  Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd in deze opdracht? Licht toe.

  Geef de rijke opdracht een score tussen 1-10, licht je score toe

  Hoe waren je ervaringen met de verdiepingsmodule Diversiteit en kritisch burgerschap?

  periode 8 van dit schooljaar, de rijke opdracht: Beredeneerd aanbod.
  (aansluiten op de ontwikkelbehoeften van kinderen)
  Wat is het belangrijkste datje hebt geleerd in deze opdracht? Licht toe.

  Geef de rijke opdracht een score tussen 1-10, licht je score toe

  Hoe waren je ervaringen met de verdiepingsmodule Passend onderwijs?

  In hoeverre vond je de kern van deze beroepstaak – Oog voor alle kinderen – relevant voor jouw ontwikkeling? Wat vond je goed in het programma, wat kan beter?

  Tussenvraag:
  In hoeverre vind je wat je hebt geschreven bij Onderzoek (1) passend bij wat je hebt geschreven over de rijke opdrachten?

  Stage:
  Hoe draagt het werkveld bij aan jouw ontwikkeling? (Wat leer je daar?)

  We zouden graag enkele mentoren spreken over hun ideeën over de pilot. We gaan niet in gesprek over jouw persoonlijke ontwikkeling. Wel over de rijke opdrachten. Je bent niet verplicht om het mailadres van je mentor te geven.
  Bij welke school/bestuur heb je stagegelopen in BT3?

  In hoeverre sloot de rijke opdracht aan bij de praktijk van je mentor?
  helemaal nieteen beetjewelhelemaal wel

  Wat is het emailadres van je mentor/mentrix? (vrijwillig)

  Bij welke school/bestuur heb je stagegelopen in BT4?

  In hoeverre sloot de rijke opdracht aan bij de praktijk van je mentor?
  helemaal nieteen beetjewelhelemaal wel

  Wat is het emailadres van je mentor/mentrix? (vrijwillig)

  Over de opkomst van de groep.
  Het is vaak voorgekomen dat er maar een klein aantal studenten aanwezig was bij een bijeenkomst.
  Heeft de geringe opkomst effect gehad op je leren dit jaar? Licht toe.

  Geef je eigen aanwezigheid dit schooljaar een score tussen 1-10, licht je score toe

  Over het onderwijs op de iPabo:
  Wat zijn de lessen waar je enthousiast van bent geworden? Waar komt dat door?

  Wat zijn de lessen waar je niet enthousiast van bent geworden? Waar komt dat door?

  Docenten iPabo*
  Van welke docenten word jij enthousiast en waarom is dat?

  Welke docenten zijn voor jou oké, en wat zouden ze kunnen doen om beter op jouw leerbehoeftes/voorkeuren aan te sluiten?

  Van welke docenten word jij helemaal niet enthousiast en waarom is dat?

  *Voel je vrij om Annerieke en Holger daar te noemen waar je dat vindt/voelt, we vinden het alleen maar leerzaam mocht hier uit komen dat we ons moeten aanpassen aan jouw leerbehoefte.

  Dat was het voor nu, dank je wel voor deze klus en fijne zomervakantie
  Annerieke & Holger