Onderzoek en evaluatie JK opleiding ipabo docenten

  Collega,
  Vanuit de studieroute ‘jonge kind’ (J21) inventariseren we de ervaringen van betrokkenen in jaar 2 en wordt er onderzoek gedaan naar beelden van de leerkracht jonge kind. In het kader daarvan willen je vragen een aantal vragen te beantwoorden omdat je dit jaar met de studenten uit J21 hebt gewerkt. Om ons onderwijs te kunnen verbeteren hebben we jouw reactie hard nodig, we hopen dan ook dat je zou willen reageren.

  Over de studenten en de opleiding.
  Zou je de J-studenten kunnen typeren in de wijze waarop ze leren?

  Zijn er verschillen tussen de J21 student en de K2 student?
  Zie je verschil tussen de reguliere studenten en studenten studieroute jonge kind?
  Ik zie geen duidelijke verschillen tussen een jonge kind student en een reguliere studentIk zie wel verschillen tussen een jonge kind student en een reguliere student
  Licht toe.

  Wat vind je van het idee van een gespecialiseerde jonge kind route?

  In welke periode heb je lesgegeven?

  Wat vond je van het programma? (geef dit aan voor iedere periode waarin je de groep lesgegeven hebt)

  Onderzoek (1)
  Welke kennis vind jij belangrijk bij jonge kind leerkrachten? (wat moet een jonge kind leerkracht weten?)

  Welke vaardigheden vind jij belangrijk bij jonge kind leerkrachten? (wat moet een jonge kind leerkracht kunnen?)

  Welke kwaliteiten in de interactie naar de kinderen toe moet een jonge kind leerkracht hebben?

  Dat was het, dank je wel voor je medewerking, alvast fijne zomervakantie gewenst

  Annerieke Boland en Holger de Nooij