Drama als didactisch hulpmiddel bij rekenen

  Wel/niet mijn naam vermelden bij publicatie
  Wel mijn naam vermelden bij publicatieNiet mijn naam vermelden bij publicatie

  In de warming up fase van de les hoef je nog geen concreet materiaal aan te bieden, het mag uiteraard wel.

  Klassikale warming up: beschrijf ongeveer 5 spelsituaties waarbij je het rekenonderwerp van vandaag kan toepassen: Bijvoorbeeld 'Je krijgt 5 gasten op bezoek die per persoon anderhalve chocoladereep krijgen. Je hebt 8 repen: laat zien wat je gaat doen?'
  :

  Warming up tweetallen: beschrijf minimaal 3 A/B-situaties die tweetallen kunnen uitbeelden met praten, en die aansluiten bij het rekenonderwerp van je les. Bijvoorbeeld: A geeft B vijf cadeautjes, twee daarvan heeft B al: hoeveel geeft B terug?
  Instructie: Niet alleen samen rekenen, vooral ook toneelspelen!

  Instructie: beschrijf hoe je aan de groep de teamopdracht wil gaan uitleggen. Maak deze zin af: ‘Jullie krijgen zo in werkgroepen de opdracht om een verhaal te maken over…, jullie gaan in je verhaal ook rekenen’...
  En wat jij verder nog belangrijk vindt.

  Vijf team-opdrachten: Verzin vijf aspecten van je thema dat door de werkgroepen wordt verwerkt tot een kort gespeeld verhaal.

  Voorbeeld:
  5 onderwerpen binnen het thema 'Het verjaardagsfeest': 1) boodschappen doen, 2) de auto tanken bij het tankstation, 3) de taart snijden, 4) twee personen komen niet, 5) vader eet stiekem zoveel lolly's uit de bak...

  Twee mogelijkheden:
  1) beschrijf het onderwerp en laat de kinderen zelf de som erbij verzinnen.
  2: beschrijf het onderwerp én de som.