Onderzoeksvragen JK IPABO onderzoek 2024

  Tot welke doelgroep behoor je? (verplicht)
  Begeleider/mentor van een student in gr 1-2AdPep student jonge kindLeerjaar 4 JK specialist studentJonge kind minor 1 studentOude kind minor 1 studentKleuterleerkracht

  Consent
  Ik ga akkoord met het anoniem gebruik van mijn antwoorden in het IPABO onderzoek JK 2024.

  We zijn toegekomen aan de inhoudelijke vragen voor dit onderzoek over attitudes/houdingen waarmee leerkrachten jonge kinderen begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling.
  Toelichting: De doelgroep 'kleuters' staat aan de start van een lange(re) schoolloopbaan, maar heeft bepaalde kenmerken die veel mensen juist niet associëren met 'schools' (formeel) leren. Kinderen van deze leeftijd zijn vaak open in wat ze willen, denken en voelen. Kunnen zowel aanhankelijk als grillig gedrag vertonen, en ontwikkelen zich het beste wanneer waarachtig met hen rekening wordt gehouden: ze laten zich moeilijker dwingen. Wat betekent dit alles wanneer je onderwijs biedt, wat werkt(e) voor jou, waar leg je de focus, kortom: welke waarden zijn sturend in jouw leerkrachtgedrag, met welke basishouding(en) treed je deze jonge leerlingen tegemoet, hebben die basishoudingen (attitudes) voor iedereen het gewenste effect?

  Samengevat: Attitudes in deze context zijn beroepshoudingen, basishoudingen waarmee een leerkracht kinderen tegemoet treedt.

  Van een brandweer verwacht je bijvoorbeeld een loyale, betrouwbare houding naar zijn collega's en dat hij kalm blijft in stressvolle situaties. Voor een politieagent is het van belang dat hij/zij integer is en zich bewust is van zijn voorbeeldfunctie in de maatschappij. Van een huisarts verwacht je bijvoorbeeld oprechte interesse, en van een goede horecamedewerker een gastvrije basishouding.

  Wat vind jij belangrijk voor de houding van een leerkracht jonge kind ? We zijn vooral benieuwd of een leerkracht jonge kind andere houdingsaspecten zou moeten hebben dan een leerkracht in de bovenbouw of dat bepaalde houdingsaspecten die alle leerkrachten zouden moeten hebben, bij het jonge kind misschien NOG belangrijker zijn. Hieronder volgen de vragen.

  1) Welke attitudes zijn van belang als je met jonge kinderen werkt? Schrijf zoveel mogelijk attitudes op

  2) Welke drie attitudes vind je het belangrijkst? Leg bij iedere attitude uit waarom je die belangrijk vindt.

  3) In welke attitude heb je zelf een ontwikkeling doorgemaakt?

  4) Tot welke verandering in je handelen heeft dat geleid? En welk effect heeft dat op je leerlingen gehad?

  Ter afsluiting
  Dank je wel voor je deelname, er blijft nog één afsluitende vraag over. MvG Holger de Nooij

  Mogen we contact met je opnemen voor eventuele vervolgvragen naar aanleiding van wat je hebt ingevuld?

  JANEE