bronnenlijst profieldeel

Titel: Cultuur in de spiegel.
Jaar van uitgave: 
Webadres: klik hier
Auteur(s): prof. dr. B.P.(Barend) van Heusden
Waarom lezen: Het onderzoek van prof. dr. B.P.(Barend) van Heusden en het door hem ontwikkelde theoretisch kader vormen de basis. Met SLO en docenten van de pilotscholen is onderzocht wat deze theorie kan betekenen voor de huidige onderwijspraktijk. Het is voor het eerst dat er in Nederland een zo grootschalig wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. In Vlaanderen is in mei 2012 eenzelfde onderzoeksproject van start gegaan.

Titel: DANS! Praktisch handboek voor het basisonderwijs
Jaar van uitgave: 2014, 1e druk, 224 pp.
Isbn: 9789046903971
Auteur(s): Etje Heijdanus-de Boer, Anouk Nunen, Martin Valenkamp, Ronald Hueskens, Pauline Verhallen.
Waarom lezen: ‘Dit is precies wat Nederland nodig heeft. Ik ben zelf al jaren van alles aan het schrijven, op aanvraag van scholen, om dans binnen het curriculum van basisscholen te verwerken. Dankzij dit boek heb ik een goede basis om aan de slag te gaan, en ik zal zeker dit boek voor al ‘mijn’ scholen bestellen.’ – Noura Rezgui, Kunstbedrijf Arnhem, 9 oktober 2014

Titel: Kunstzinnige oriëntatie aan kinderen met een speciale onderwijsbehoefte.
Jaar van uitgave: 2014
Webadres:  klik hier 
Auteur(s): Mariel Cordang
Uitgever: SLO
Waarom lezen: Een aantal normaal lerende tot moeilijk lerende leerlingen heeft een beperking waardoor het volgen van regulier onderwijs of een deel daarvan moeilijk haalbaar is. Deze leerlingen zitten afhankelijk van hun onderwijs-zorgzwaarte in het (speciaal) basisonderwijs of het speciaal onderwijs.
Momenteel worden in het speciaal onderwijs (eigen) leerlijnen gehanteerd voor kunstzinnige oriëntatie, beschreven voor vier zogenaamde clusters, waarin deze leerlingen zijn ingedeeld. Deze indeling is gemaakt op basis van een fysieke of psychische beperking met daaraan gekoppeld een indicatie om toegelaten te worden voor het speciale onderwijs. Deze leerlijnen worden soms ook gebruikt voor de leerlingen die nu, met ondersteuning vanuit de Leerling Gebonden Financiering (LGF), ook wel rugzak genoemd, in het reguliere onderwijs of in het speciale basisonderwijs zitten.

Titel: LEERLIJNEN CULTUUREDUCATIE
Jaar van uitgave: 2013
Webadres: Klik hier
Auteur(s):Leerlijn Beeldende vorming: Esther Kokje, i.s.m. Mart Bechtold. Leerlijn Dans: Irma van den Arend. Leerlijn Media: Femke Saher, i.s.m. Daan Emmen. Leerlijn Muziek: Iris de Boer. Leerlijn Taalatelier: Marije Klijn, i.s.m. Femke Saher. Leerlijn Theater: Chantal Oomen, Nita Halman en Sylvia Wiegers.
Uitgever: SKVR
Waarom lezen:

Titel: HARTd VOOR CULTUUR!
Jaar van uitgave: 2003
Uitgever: Rijksoverheid
Auteur(s): taakgroep
Webadres: klik hier
Waarom lezen:

Titel: Kijk op Spel
Jaar van uitgave: 2012 3e druk – 2016 4e druk
Isbn: 9789001809324
Uitgever: Noordhoff Uitgevers B.V.
Auteur(s): Holger de Nooij
Waarom lezen:

 

Titel:
Jaar van uitgave:
Isbn:
Webadres:
Uitgever:
Auteur(s):
Waarom lezen:

Titel:
Jaar van uitgave:
Isbn:
Webadres:
Uitgever:
Auteur(s):
Waarom lezen:

Titel:
Jaar van uitgave:
Isbn:
Webadres:
Uitgever:
Auteur(s):
Waarom lezen:

Titel:
Jaar van uitgave:
Isbn:
Webadres:
Uitgever:
Auteur(s):
Waarom lezen:

Titel:
Jaar van uitgave:
Isbn:
Webadres:
Uitgever:
Auteur(s):
Waarom lezen:

Titel:
Jaar van uitgave:
Isbn:
Webadres:
Uitgever:
Auteur(s):
Waarom lezen:

Titel:
Jaar van uitgave:
Isbn:
Webadres:
Uitgever:
Auteur(s):
Waarom lezen:

Titel:
Jaar van uitgave:
Isbn:
Webadres:
Uitgever:
Auteur(s):
Waarom lezen:

Titel:
Jaar van uitgave:
Isbn:
Webadres:
Uitgever:
Auteur(s):
Waarom lezen: