Zelf een vertelpantomime maken

  Wel/niet mijn naam vermelden bij publicatie
  Wel mijn naam vermelden bij publicatieNiet mijn naam vermelden bij publicatie

  Een duo heeft een probleem (beschrijf het probleem kort)

  En dat is heel erg want... (beschrijf wat er gebeurt als het probleem niet wordt opgelost en maakt dat belang groot. Begin met 'want...' - GEEN hoofdletter)

  Naam rol 1 (sluit NIET af met een punt)

  Naam rol 2 (sluit NIET af met een punt)

  Rolgroep 1: ('de...' zonder hoofdletter en sluit NIET af met een punt)

  Hulppoging rolgroep 1: (wat doet deze groep om te helpen?)

  Rolgroep 2: ('de...' zonder hoofdletter en sluit NIET af met een punt)

  Hulppoging rolgroep 2: (wat doet deze groep om te helpen?)

  Rolgroep 3: ('de...' zonder hoofdletter en sluit NIET af met een punt)

  Hulppoging rolgroep 3: (wat doet deze groep om te helpen?)

  Benodigdheden: (denk aan hoofddeksels of een object dat belangrijk is in de ontknoping)

  Warming up: Formuleer minimaal 3 spelvragen. Bijvoorbeeld: 'In mijn verhaal komen konijnen voor' [Spelvraag] Hoe lopen konijnen?

  Titel van je vertelpantomime: