Drama als didactisch hulpmiddel gr 3-8 hulpformulier

Opgelet: dit is een ontwerpondersteuning, een eerste opzet die je verder moet finetunen.


  Wel/niet mijn naam vermelden bij publicatie
  Wel mijn naam vermelden bij publicatieNiet mijn naam vermelden bij publicatie

  Klassikale warming up: beschrijf ongeveer 5 kernhandelingen, werkwoorden die bij het thema van je les horen en die je kinderen klassikaal individueel kunnen uitbeelden.
  :

  Warming up tweetallen: beschrijf minimaal 3 A/B-situaties die tweetallen kunnen uitbeelden met praten, en die aansluiten bij het thema van je les.

  Instructie: beschrijf hoe je aan de groep de teamopdracht wil gaan uitleggen. Maak deze zin af: ‘Jullie krijgen zo in werkgroepen de opdracht om een verhaal te maken over…’ en wat jij dan belangrijk vindt.

  Vijf team-opdrachten: dus vijf aspecten van je thema dat door de werkgroepen wordt verwerkt tot een kort gespeeld verhaal.
  Keuzemogelijkheid voorbeeld:
  5 onderwerpen: 16e eeuw, 17e eeuw, 18e eeuw, 19e eeuw, 20ste eeuw
  5 aspecten van één onderwerp: school in WO II, vervoer in WO II, voeding in WO II, kunst in WO II, verzet in WO II.