zelf tableaules maken 3-5

  Wel/niet mijn naam vermelden bij publicatie
  Wel mijn naam vermelden bij publicatieNiet mijn naam vermelden bij publicatie

  Klassikale warming up: beschrijf ongeveer 5 kernhandelingen, werkwoorden die bij het thema van je les horen en die je kinderen klassikaal individueel kunnen uitbeelden. Als je op je fluitje blaast 'bevriezen' de kinderen zoals ze op dat moment zijn.
  :

  Warming up tweetallen: beschrijf een opdracht waarbij kinderen aspecten van het thema kunnen raden. Bijvoorbeeld over het thema ‘reizen’: A die zit op de grond, B gaat als standbeeld in tableau staan als iemand die op een bepaalde manier reist. Als B klaar is zegt A wat het is, daarna wisselen jullie en speel A zijn manier van reizen. Wissel zo lang om tot ik zeg dat jullie mogen afronden.

  Instructie: beschrijf hoe je aan de groep de teamopdracht wil gaan uitleggen.‘Jullie krijgen zo in werkgroepen de opdracht om een tableau (levende foto) te maken over (...) en wat jij dan belangrijk vindt.

  Vijf team-opdrachten: dus vijf aspecten van je thema dat door de werkgroepen wordt verwerkt tot een kort gespeeld verhaal.
  Bijvoorbeeld: gaat het over ‘vakantie’: ‘de reis’, ‘de aankomst’, ‘zwemmen’ enzovoorts.