2.1 De student kan de kern van het onderwijs in drama herkennen en toelichten aan de hand van het MVB model voor Drama (Materie-Vorm-Betekenis) met de verschillende vormen van dramatisch gedrag (spelen-beschouwen-ontwerpen & vormgeven-regisseren-presenteren).